Kommunikationstjänster för dig som vill lite mer


I stort som smått. I tryckta medier och på webben. I dina egna kanaler och i andras. Extern, men ändå nära.

Teknikinformation
Marknadskommunikation
Fackpress

Jan Petersson
070-687 65 31
jan@contentera.se

skrivmaskin-prick-100-webb